Ipagpatuloy si Jose Rizal

Magandang araw, Kagawaran ng Edukasyon! Nabasa ko ang inyong sulat na nagtatakda ng pagtatanggal na ng pag-aral ng mga akda ni Jose Rizal sa paaralan. Tumututol ako rito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga akda ni Dr. Jose Rizal ay naging parte na ng buhay ng mga Pilipino. Ito rin ang nagbukas ng mata ng mga Pilipino upang umunlad at makamit ang matagal ng minimithing kalayaan laban sa mga Espanyol noong panahon.

Para sa akin, napakahalagang ipagpatuloy pa rin ang pag-aral ng mga akda ni Jose Rizal dahil ang mga ito ay napapanahon pa rin. Ang mga gustong iparating ni Jose Rizal noong nasa ilalim tayo ng patakaran ng mga Kastila ay hanggang ngayon pwede pa ring pulutan ng mga aral nating mga Pilipino mula bata hanggang matanda. Ang mga iba’t ibang aral na maaaring matututunan galing sa mga akda ay: pagmamahal sa bayan, pagpapaunlad ng sariling kakayahan, pagmamahal sa magulang at kapwa at maramin pang iba. Para sa akin, ang dalawang mahalagang akdang nailikha ni Jose Rizal na hinangaan ko nang lubos at kinapulutan ko ng mga aral ay ang sumusunod: Gamu-gamo sa Lampara at Tungkol Sa Katamaran Ng Mga Pilipino.

Ang akda ni Jose Rizal na Gamu-gamo sa Lampara ay ang isa sa pinakamahalagang akda na sinulat ni Jose Rizal para sa akin. Ito ay kuwentong naglalahad ng kahalagahan ng pakikinig sa habilin o paalala ng mga magulang at ng mga nakatatanda sa mga kabataan. Ikinukuwento ito sa mga batang mag-aaral upang kapulutan ng aral. Hindi ito isang kuwento lamang ngunit ito rin ay nagbibigay ng kahalagahan sa pagsunod sa ating mga magulang. Marami sa kabataan ngayon ang hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Kadalasan pa nga ay maririnig na kung sumagot ay pabalang at wala ng respeto. Mayroong mga napakahalagang aral na mahihinuha galing dito na dapat pahalagahan at alagaan natin ang ating mga magulang. Hanggang ngayon na labing-anim na taon na ako, ang aral na iyon ay patuloy ko pa ring inaalala at ginagawa dahil ito ay ang responsibilidad ko bilang isang anak. Kaya sa tingin ko, dapat isa itong akda na dapat ipagpatuloy na pag-aralan sa mga paaralan hanggang magpakailanman upang pagpulutan ito ng mga susunod na henerasyon ng aral. Katulad ng nangyari sa batang gamu-gamo na namatay dahil sa hindi nakinig sa paalala ng magulang maaari ring mapasama ang mga kabataan kung sila ay susuway.

Ang isa pang akda ni Jose Rizal na nagmarka sa mga Pilipino ay ang Tungkol Sa Katamaran Ng Mga Pilipino. Inaamin dito ni Jose Rizal na lahat naman ng lahi ay may mga tamad na mamamayan ngunit pinapangatwiranan lamang niya tayong mga Pilipino  na hindi natin iyon minana mula sa ating mga ninuno kundi pinagkatandaan lamang. Nakita natin ito sa mga Espanyol na laging may “muchacha” o utusan at pumupunta sa trabaho nang huli at uuwi nang maaga. Sa kanila rin natin nakuha ang mga bisyo tulad ng sabong at baraha. Sa pagsusugal naniniwala silang magkakaroon ng salapi sa madaling paraan kung kaya hindi na nila kinakailangang magbanat pa ng buto.  Ang Tungkol Sa Katamaran Ng Mga Pilipino ay tungkol sa pagiging tamad ng mga Pilipino ngunit ipinakita ni Jose Rizal na ang pinanggalingan ng mga ito ay ang ating mga sarili ngunit higit sa lahat ang impluwensiya ng mga Kastila. Ang mga Pilipino ngayon ay lalong nagiging tamad dahil sa klimang dulot ng Global Warming. Sa bilis ng pagpalit ng panahon maraming pagbabago ang nagaganap. Dulot pa ng teknolohiya, maraming Pilipino ngayon ang tamad kahit na sa pansariling kapakanan tulad ng simpleng pag-eehersisyo. Ang ibang kabataan naman ay nagiging palaasa na lamang sa kanilang mga magulang na halos ibigay na ang lahat. Nagiging daan tuloy upang ang mga kabataan ay halos maghintay na lamang ng lahat ng mga biyayang maibibigay.

Ginamit ni Jose Rizal ang paraang pagsulat bilang armas labas sa mga Espanyol. Gamit lang ng simpleng pluma ay lumikha siya ng iba’t ibang sulat, libro, tula at iba pa upang mapag-isa niya tayong mga Pilipino. Sa panahon ngayon, ang maari na lang nating gawin upang ipakita kay Jose Rizal ang ating pasasalamat dahil sa kanyang ginawa, ay ang basahin ang kanyang mga likha at isapuso ang mga ito. Subalit hindi lang dahil nagpapasalamat tayo kaya natin ito dapat basahin ngunit higit sa lahat para ipagpatuloy ay mga aral na kanyang itinuro sa bawat Pilipino.

Alam ko mahirap basahin ang mga akda ni Jose Rizal dahil makaluma siya kung magsulat pero sa dulo ng bawat akda na mababasa ay siguradong may matututunang bago at may madadampot na aral. Masasabi ko na hindi na lang bayani si Jose Rizal sa buhay ko at buhay ng iba pang mga Pilipino, subalit isa na reng guro. Marami na siya naitulong sa atin at marami na ren siyang naituro sa atin. At sana patuloy pa siyang maging bayani at guro sa mga susunod na henerasyon.